Profil Pimpinan

I Wayan Gede Rumega, S.H.,M.H.
Ketua Pengadilan Negeri Tabanan
NIP : 19680718 199403 1 005 – TTL : 18 Juli 1968 – Gol : IVb
Mutasi :
1.WKPN Amlapura (2015)
2.WKPN Pare-Pare (2013)
3.Hakim PN Banyuwangi (2009)
4.Hakim PN Trenggalek (2007)
5.Hakim PN Lembata (2006)
6.Pengangkatan Hakim PN Amlapura (2002)
7.Cakim PN Gianyar (2000)
8.Panitera Pengganti PTUN (1998)
9.PNS PTUN Denpasar (1995)
10.CPNS PTUN Denpasar (1994)
I Wayan Eka Mariarta, SH., MHum
Wakil Ketua Pengadilan Negeri TabananNIP : 197303131993031002
TTL : Bangli, 21 November 1967
Gol : IV/a
Mutasi : WK Pengadilan Negeri Sambas
Sekretaris_Putu_Gede_Ekabayu Putu Gede Ekabayu, SH
Sekretaris Pengadilan Negeri TabananNIP : 19661022 199003 1 001
TTL : 22 Oktober 1966
Gol : III/d
Mutasi : –

 

KETUA PENGADILAN NEGERI TABANAN
dari Masa ke Masa
 1. I Gusti Made Dada, SH 2. I.B.Ngurah Adnjana, SH 3. I Wayan Narba, SH 4. R.Soemantri Broto Koesumo, SH 5. Soenaryo, SH 6. I.B. NGurah Somya, SH
1. I Gusti Made Dada, SH 2. I. B. Ngurah Adnjana, SH 3. I Wayan Narba, SH 4. R. Soemantri Broto Koesumo,SH 5. Soenaryo, SH 6. I. B. Ngurah Somya, SH
7. Otto Santoso, SH

8. Haryoto, SH

9. I Nengah Suriada, SH

10. I Putu Widnya, SH

11. A.A.Gde Loji Adnyana, SH 12. I Wayan Sedana, SH., MH
7. Otto Santoso, SH 8. Haryoto, SH 9. I Nengah Suriada, SH 10. I Putu Widnya, SH 11. A. A. Gde Loji Adnyana, SH 12. I Wayan Sedana, SH., MH
13. I Wayan Wirjana, SH Dewa Putu Yusmai Hardika, SH.,M.Hum suprapti_sh_mh Ibu-Udjianti-SH-MH-ketua
13. I Wayan Wirjana, SH 14. Dewa Putu Yusmai
Hardika, SH., MHum
(12 Juli 2011 – 22 Agst 2013)
15. Suprapti, SH., MH.
(23 Agst 2013 – 9 Mar 2015)
16. Udjianti, SH., MH.
(10 Mar 2015 – 17 Des 2015)