Profil Pimpinan

I Wayan Gede Rumega, S.H.,M.H.

Ketua Pengadilan Negeri Tabanan

NIP : 19680718 199403 1 005

TTL : 18 Juli 1968 – Gol : IVb
Mutasi :

 1. WKPN Amlapura (2015)
 2. WKPN Pare-Pare (2013)
 3. Hakim PN Banyuwangi (2009)
 4. Hakim PN Trenggalek (2007)
 5. Hakim PN Lembata (2006)
 6. Pengangkatan Hakim PN Amlapura (2002)
 7. Cakim PN Gianyar (2000)
 8. Panitera Pengganti PTUN (1998)
 9. PNS PTUN Denpasar (1995)
 10. CPNS PTUN Denpasar (1994)

 

Made Sukereni, S.H.,M.H.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan

NIP : 196403031985032004

TTL : 03 Maret 1964 – Gol : IVc
Mutasi :

 1. Hakim PN Denpasar (2017)
 2. Ketua PN Negara
 3. Wakil Ketua PN Negara
 4. Hakim PN Bangil
 5. Hakim PN Tabanan
 6. Cakim PN Kupang

I Made Darmajaya, SH.

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan

NIP : 196312311983031047

TTL : 31 Desember 1963 – Gol : IIId
Mutasi :

 1. Panitera PN Bangli
 2. Panitera PN Negara

Putu Gede Ekabayu, S.H.

Sekretaris Pengadilan Negeri Tabanan

NIP : 19661022 199003 1 001

TTL : 22 Oktober 1966 – Gol : III d
Mutasi :

 1. Kaur Kepegawaian PN Tabanan

 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI TABANAN

dari Masa ke Masa

 1. I Gusti Made Dada, SH 2. I.B.Ngurah Adnjana, SH 3. I Wayan Narba, SH 4. R.Soemantri Broto Koesumo, SH 5. Soenaryo, SH 6. I.B. NGurah Somya, SH
1. I Gusti Made Dada, SH 2. I. B. Ngurah Adnjana, SH 3. I Wayan Narba, SH 4. R. Soemantri Broto Koesumo,SH 5. Soenaryo, SH 6. I. B. Ngurah Somya, SH
7. Otto Santoso, SH

8. Haryoto, SH

9. I Nengah Suriada, SH

10. I Putu Widnya, SH

11. A.A.Gde Loji Adnyana, SH 12. I Wayan Sedana, SH., MH
7. Otto Santoso, SH 8. Haryoto, SH 9. I Nengah Suriada, SH 10. I Putu Widnya, SH 11. A. A. Gde Loji Adnyana, SH 12. I Wayan Sedana, SH., MH
13. I Wayan Wirjana, SH Dewa Putu Yusmai Hardika, SH.,M.Hum suprapti_sh_mh Ibu-Udjianti-SH-MH-ketua
13. I Wayan Wirjana, SH 14. Dewa Putu Yusmai
Hardika, SH., MHum
(12 Juli 2011 – 22 Agst 2013)
15. Suprapti, SH., MH.
(23 Agst 2013 – 9 Mar 2015)
16. Udjianti, SH., MH.
(10 Mar 2015 – 17 Des 2015)

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI TABANAN

dari Masa ke Masa (data lama masih kami kumpulkan)

13. I Wayan Wirjana, SH Dewa Putu Yusmai Hardika, SH.,M.Hum
I Wayan Wirjana, SH

(Promosi Ketua PN Tabanan)

Dewa Putu Yusmai
Hardika, SH., MHum.

(Promosi Ketua PN Tabanan)

Siti Hamidah, SH., MH.

(Juli 2013 Promosi Wakil PN Slawi)

Gede Sunarjana, SH

(Agustus 2015
Promosi Ketua PN Talakar)

Nenny Yulianny, SH., MKn

(September 2016
Promosi Wakil PN Demak)

I Wayan Eka Mariarta, SH., MHum.

(28 Juli 2017 – Promosi
Ketua PN Sumbawa Besar)